BIVP – į miestus orientuotos investicijos, derinančios bendruomenės, verslo ir vietos valdžios iniciatyvas

2017 10 23

Projektai vietos plėtros strategijoms įgyvendinti

Dokumentai:

Priemonės Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ lėšomis Vidaus reikalų ministerijos siūlomų finansuoti projektų sąrašas:

  • Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 1V-699 patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Jonavos miesto vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašas (čia).
  • Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 1V-590 patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių miesto vietos plėtros 2014–2020 m. strategijos vietos plėtros projektų sąrašas (čia ir čia).
  • Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 1V-591 patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Pagėgių miesto vietos plėtros 2014–2020 m. strategijos vietos plėtros projektų sąrašas (čia ir čia).
  • Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 1V-582 patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2016–2022 metų vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašas (čia ir čia).
  • Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 1V-662 patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Varėnos miesto 2016–2020 metų vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašas (čia).
lt_LT
en_US