BIVP – į miestus orientuotos investicijos, derinančios bendruomenės, verslo ir vietos valdžios iniciatyvas

0

2020 09 29

Pakeistas projektų finansavimo sąlygų aprašas

Liepos 22 d. įsigaliojo pakeistas priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 1V-720 pakeistas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas. Su pakeistu aprašu galima susipažinti čia.

lt_LT
en_US