BIVP – į miestus orientuotos investicijos, derinančios bendruomenės, verslo ir vietos valdžios iniciatyvas

2020 09 28

Bendra informacija

2015 m. pradėtas bendruomenės inicijuotos vietos plėtros mechanizmo įgyvendinimas miestuose, skiriant parengiamąją paramą vietos plėtros strategijų (toliau – VPS) rengimui.  Per dvejus metus nuo 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo atlikta VPS atranka, Jungtiniam atrankos komitetui atrinkus finansuotinas VPS. 2016 m. patvirtinti finansuojamų VPS sąrašai: 6 didžiųjų miestų VPS, prisidedančios įgyvendinant tvarios miestų plėtros veiksmus, ir 17 mažų ir vidutinių miestų VPS. Iki 2016 m. pab. su 20 miestų vietos veikos grupių, kurių strategijos atrinktos finansavimui, sudarytos sutartys dėl jų einamųjų išlaidų, susijusių su VPS įgyvendinimo valdymu, finansavimo.

lt_LT
en_US