BIVP – į miestus orientuotos investicijos, derinančios bendruomenės, verslo ir vietos valdžios iniciatyvas

2020 09 28

Teisės aktai ir kiti dokumentai

 • Įsakymas „Dėl vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Atsisiųsti);
 • Įsakymas „Dėl vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (Atsisiųsti);
 • Įsakymas „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (Atsisiųsti).
 • Įsakymas „Dėl siūlomų atrinkti ir finansuoti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemones Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ ir Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ didžiųjų miestų vietos plėtros strategijų sąrašo sudarymo (Atsisiųsti
 • Įsakymas „Dėl siūlomų atrinkti ir finansuoti pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemones Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ ir Nr.08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ vietos plėtros strategijų sąrašo sudarymo (Atsisiųsti).
 • Įsakymas „Dėl siūlomų nefinansuoti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-909 priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“ didžiųjų miestų vietos plėtros strategijų sąrašo sudarymo“ (Atsisiųsti).
 • Įsakymas „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonių Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ ir Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ rezervinio vietos plėtros strategijų sąrašo patvirtinimo (Atsisiųsti).
 • Įsakymas „Dėl siūlomų nefinansuoti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemones Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ ir Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ vietos plėtros strategijų sąrašo patvirtinimo“ (Atsisiųsti).
 • Įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (Atsisiųsti).
 •    Projektų finansavimo sąlygų aprašai:
  • Įsakymas „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T-909 priemonės „Vietos plėtros strategijų rengimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Atsisiųsti);
  • Įsakymas „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Atsisiųsti);
  • Įsakymas „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Atsisiųsti);
  • Įsakymas „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Atsisiųsti);

  Kiti dokumentai

  • Fiksuotieji įkainiai taikomi projektų finansavimo sąlygų aprašuose: fiksuotųjų įkainių nustatymo pagrindimai ir fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimų ataskaitos:
   http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai
  • VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ RENGIMO GAIRĖS (Atsisiųsti)
  • VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMO IR ATRANKOS VIDAUS TVARKOS APRAŠAS (Atsisiųsti)
  • PROJEKTŲ FINANSAVIMO PAGAL PRIEMONES „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ IR „SPARTESNIS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ REIKALAVIMŲ ATMINTINĖ (Atsisiųsti)
lt_LT
en_US